Úvod

Strom - symbol spolupráce a vzťahu k prírode

22. apríl je Svetovým dňom Zeme. Pri tejto príležitosti ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou pod vedením RNDr. Ľ. Hrinkovej, zástupkyne riaditeľa školy zorganizovala niekoľko sprievodných aktivít.

Strom - symbol spolupráce a vzťahu k prírode Jedným z nich bolo vysadenie stromčeka v areály školy. Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. v rámci svojho projektu Spolupráce so školami túto aktivitu finančne podporila a spolu so žiakmi siedmej triedy a so zástupcom spoločnosti stromček vysadili.

Zasadený stromček je symbolom nielen spolupráce školy a výrobného podniku, ale aj kladného vzťahu drevospracujúcej spoločnosti k prírode. Konkrétne prejavy tohto kladného vzťahu nachádzame najmä v investíciách do modernizácie výrobného procesu a v neposlednom rade aj do zlepšovania životného prostredia.

Kontaktujte nás