Úvod

Zábava, záujem, poznanie...

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. podporuje záujem žiakov ZŠ o prírodovedné predmety a techniku prostredníctvom podpory chemických krúžkov na 12 základných školách.

Zábava, záujem, poznanie...Svoju prácu v chemickom krúžku predstavili žiaci ZŠ T. J. Moussona Michalovce svojim spolužiakom a rodičom nástenkou umiestnenou vo vestibule školy. Učiteľka Mgr. Lenka Paľová konštatovala, že finančná podpora im veľmi pomohla a o chemický krúžok – Veda okolo nás je na ich škole obrovský záujem vďaka možnosti realizovať zaujímavé pokusy ako aj dostupnosťou potrebných pomôcok pre prácu. Možno aj medzi týmito žiakmi vyrastá budúci vedec, chemik, technik,...

Kontaktujte nás