Úvod

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING - Aktuality

18 dec
S blížiacim sa koncom roka môžeme bilancovať v akom štádiu sa momentálne nachádzajú od júla prebiehajúce exteriérové a interiérové stavebné…
18 dec
SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ - moderná spoločnosť s bohatou históriou patrí k významným drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov…
18 dec
Vo vranovskej expozícii Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou prebieha v súčasnosti výstava Pod názvom Jubileá, ktorej osnova pozostáva z …
18 dec
„Vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň.“ To je motto školského vzdelávacieho programu Základnej školy v Slovenskej Kajni.
28 okt
V tomto roku si spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. pripomína šesť krížikové výročie začatia výroby celulózy. Produkcia nosného produktu Skupiny spoločností…
28 okt
Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. ako jedna z prvých reagovala na septembrovú výzvu pomôcť, s ktorou prišla slovenská humanitárna organizácia Magna…
28 okt
Rozľahlý areál SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ je popretkávaný cestnou infraštruktúrou, ktorá je vzhľadom na vysokú vyťaženosť náročná na údržbu.…
28 okt
Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. je na základe platných povolení od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví výrobcom a dodávateľom elektrickej energie…
28 okt
Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. patrí k tým spoločnostiam na Slovensku, ktorým záleží na výchove nastupujúcej generácie technikov.
25 sep
SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ ako najväčší zamestnávateľ v regióne, ktorý dáva denne prácu viac ako tisícke svojich zamestnancov, spolupracuje…

Kontaktujte nás