Úvod

TECHNIK OBP a PO

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- vedenie príslušnej dokumentácie BOZP a PO
- realizácia vstupných a následných a iných školení zamestnancov, SZČO a pracovníkov externých firiem v oblasti BOZP a PO
- vykonávanie kontrol a bezpečnostných auditov
- kontrola a nahlasovanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- evidencia pracovných úrazov, vyhodnocovanie ich príčin, evidencia požiarov
- návrhy a opatrenia požiarnej ochrany vedúce k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- prešetrenie príčin vzniku pracovných úrazov, spísanie a vyhodnotenie výsledkov šetrenia a navrhnutie opatrení zamestnávateľovi na zabránenie týmto pracovným úrazom
- zabezpečenie spolupráce s orgánmi štátneho dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci pri vyšetrovaní pracovných úrazov a ŠPD
- navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií pri nebezpečenstve ohrozenia života a zdravia.
- zaistenie školenia zamestnancov organizácie alebo tretích osôb, ktoré sa so súhlasom organizácie zdržiavajú na jej pracoviskách.
- vykonávanie školení v oblasti BOZP a OPP
- tvorba dokumentácie v oblasti BOZP a OPP
- poradenstvo a riešenie úloh a problémov týkajúcich sa bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
- návrhy na používanie ochranných pracovných pomôcok a kontrola ich používania
- spolupráca s PZS
- vykonávanie preventívnych prehliadok a komplexných kontrol objektov
- bezpečnostný poradca ADR

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

-práca v spoločnosti s dlhodobou tradíciou
-možnosť odborného rastu
-sociálne výhody
-služobný mobil

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe:

bezpečnostný technik:2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- platné osvedčenie bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
- výhodou- lektorské minimum
- samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita
- znalosť programov Microsoft Word, Excel, Outlook - pokročilý

Kontaktujte nás