Úvod

Základné školy

Program finančnej podpory žiakov odboru chemik operátor od BUKÓZA HOLDING, a. s.

 Pre koho je určený?

 • pre študentov študijného odboru chemik operátor na SOŠ technickej Humenné od 1. ročníka štúdia od školského roka 2017/2018

 Dôvody finančnej podpory študijného odboru:

 • Chceme pomôcť podniku získať nových zamestnancov, vyučených v odbore
 • Chceme pomôcť žiakom získať kvalitné vzdelanie, s ktorým nájdu uplatnenie

 

Čo ponúkame?

 • Prospechové štipendium žiakov mesačne od 1. ročníka

Dosiahnutý prospech

do 1,80

od 1,81 do 2,4

od 2,41 do 3,00

Prospechové štipendium

25,00 €

15,00 €

10,00 €

 •  Bonus prospechového štipendia v závislosti od dochádzky za predchádzajúci polrok a dosiahnutého prospechu

Dochádzka za polrok

90% -100%

Výška štipendia vyššia o

30%

Dosiahnutý prospech

do 1,80

od 1,81 do 2,4

od 2,41 do 3,00

Výška bonusu za polrok 

37,50 €

22,50 €

15 €

Výška bonusu ročne

75 €

45 €

30 €

 • Bezplatné stravovanie v škole pre všetkých žiakov podľa počtu odobratých obedov
 • Pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
 • Bezplatné stravovanie žiakov počas odborného výcviku v prevádzkach spoločnosti
 • Úhrada cestovného na odborný výcvik v prevádzkach
 • Istotu zamestnať sa po úspešnom skončení školy

 

Študijný odbor 2860 K  CHEMIK OPERÁTOR

 • Je to maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
 • Má široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
 • absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemickotechnologických procesov
 • nedostatok absolventov na trhu práce rieši štát formou štátneho motivačného štipendia podľa dosiahnutého prospechu  

Dosiahnutý prospech

do 1,80

od 1,81 do 2,4

od 2,41 do 3,00

Štátne motivačné štipendium ročne

580 €

400 €

220 €

 

Podmienky prijatia na štúdium odboru CHEMIK OPERÁTOR

 • Prihláška na SOŠ technickú Humenné, študijný odbor 2860 K chemik operátor
 • Úspešné absolvovanie 9. ročníka

 


  • Súťaž sa skončila
  • Víťazkou slúchadiel KOSS PORTA PRO je Viktória Drugová, 9.A, ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné. Srdečne blahoželáme!

Súťaž vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s pre žiakov 9. ročníka základných škôl nášho regiónu. Súťaž pozostávala z deviatich kôl. V každom kole žiaci odpovedali na 3 otázky, ktoré sa týkali SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, ako aj výroby a využitia buničiny, či spotreby papiera. Na vypracovanie úloh každého kola mali žiaci 1 týždeň.

Do súťaže sa zapojilo 16 základných škôl okresov Vranov n/T, Humenné a Michalovce. Spolu v deviatich kolách prišlo viac ako tisíc správnych odpovedí. Cieľom súťažiacich bolo vyhrať značkové slúchadlá. Zapojením sa do väčšieho počtu kôl šance vyhrať cenu vzrastali. Pre veľký záujem o súťaž sa spoločnosť rozhodla vylosovať z každého okresu jedného výhercu. [viac]


   • Súťaž sa skončila

Kontaktujte nás