Úvod

BUKÓZA INVEST sa chystá rozšíriť svoje výrobné portfólio

Po úspešnom vstupe na trhy dámskych hygienických vložiek a inkontinenčných podložiek vidí spoločnosť BUKÓZA INVEST spol. s r.o. priestor pre ďalšie rozširovanie svojho sortimentného portfólia zameraného na výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Na druhú polovicu roka 2015 preto ohlásila spustenie výroby dámskych slipových vložiek.


Celý projekt, ktorého doterajšie náklady dosiahli takmer 300 tis. EUR z vlastných zdrojov a umožní zamestnať 7 pracovníkov, sa momentálne nachádza v prípravnom štádiu, počas ktorého prebieha kompletizácia výrobnej linky. Jadrom tohto investičného zámeru je výrobné zariadenie od talianskej firmy GDM. Jedná sa o originálnu konštrukciu stroja, výrobcom modifikovanú pre výrobu dámskych slipových vložiek (intímiek). Výrobné zariadenie je riadené špičkovým riadiacim systémom od firmy Siemens. Zo základných modulov linky je potrebné spomenúť formovaciu časť, dávkovač prídavného absorbentu a samostatné jednotky pre potlač, kontrolu kvality a balenie finálnych výrobkov. Spektrum vstupných materiálov zahŕňa netkané textílie, nepriepustné fólie, absorbčné celulózové jadro a prídavný absorbent. Výrobná kapacita linky umožní produkovať až 500 ks intímiek za minútu. Spoločnosť chce trhu ponúknuť pestrý sortiment vo výbornej kvalite, ktorý si na trhu nájde svoje stále miesto a vybuduje dobrú povesť. Počíta sa s produkciou intímiek v dennom a nočnom prevedení v rôznych variantách. Neskôr, na základe odozvy trhu a konkrétnych požiadaviek odberateľov sa predpokladá ďalšia úprava produktovej rady.

Dlhodobým zámerom spoločnosti BUKÓZA INVEST je vyrábať a na trh úspešne umiestňovať kvalitný sortiment hygienických potrieb pokrývajúci široké spektrum zákazníkov. Významným prínosom neustálych investícií do výrobného programu SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING je znižovanie ukazovateľa nezamestnanosti v tomto regióne, kde takmer každý piaty občan v produktívnom veku nemá stále zamestnanie.

Kontaktujte nás