Úvod

Podporujeme záujem o chémiu na školách

Žiaci chemického krúžku na ZŠ Bernolákova, jednej z troch vybraných škôl vo Vranove nad Topľou, na ktorých spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. podporuje záujem žiakov o chémiu, sa rozhodli vytvoriť vlastný návrh potlače na plášť, ktorý budú používať na krúžku.

Pomenovali ho BUKOZÁČIK. Názov vznikol spojením slov BUKÓZA + ŽIAČIK = BUKOZÁČIK. K námetu priložili aj básničku a pozdrav pre pracovníkov SSBH. Za ich snahu, tvorivosť a veľmi zaujímavé pokusy, ktoré realizovali na krúžku počas školského roku 2014/2015 ich spoločnosť BUKÓZA HOLDING odmení novými plášťami, ktoré budú môcť využívať v budúcom školskom roku.

Báseň BUKOZÁČIKA

Chémia, to je veda,

no poraziť sa však nedá.

Bukozáčik sa len smeje,

a jeho úsmev nás na krúžku krásne hreje.

Kontaktujte nás