Úvod

Otvorené dni kariéry a Burza remesiel vo Vranove n/T

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING a.s. Hencovce sa ako najväčší výrobný podnik zúčastnil dňa 2.apríla 2008 Otvorených dní kariéry a Burzy remesiel vo Vranove nad Topľou, financovanej Európskym sociálnym fondom v rámci projektu ,,Kvalitná informácia - správny krok do života“. Prezentácia výrobných spoločností , organizácií, podnikateľov a živnostníkov Vranovského regiónu bola určená pre širokú verejnosť so špecifickým zameraním pre posledné ročníky základných škôl .

Spoločnosť na uvedenom podujatí prezentovala svoj výrobný program, rozvojové programy a sociálny program zamestnanosti. Pozornosti verejnosti sa tešila výstavka produktov a elektronická prezentácia základných smerov orientácie spoločnosti z dlhodobého hľadiska Spoločnosti skupiny BUKÓZA sa v týchto dňoch pripravujú na záverečný audit PEFC™/FSC®,ktorý vykoná v dňoch 15.-17.apríla 2008 priamo v spoločnosti certifikačná a inšpekčná spoločnosť SGS so sídlom vo Švajčiarsku, pobočka Košice.

Obhájením záverečného auditu sa spoločnosti BUKÓZA zaväzujú a požadujú od svojich dodávateľov drevnejhmoty, aby hospodárili v lesoch podľa princípov a kritérií FSC®/PEFC™. Spoločnosti sa zároveň zaväzujú pracovať v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy pre spotrebiteľský reťazec SFCS 1004:2005 formou tzv .viacmiestnej organizácie, ktorá bola prijatá ako súčasť Slovenského systému certifikácie lesov. Výrobky skupiny BUKÓZA obhájením certifikátu získajú právobyť označované logom PEFC™/FSC® a výrazne si upevnia svoju obchodnú pozíciu nadominantných trhoch EÚ ,ako je Rakúsko, SRN, Francúzsko a ďalšie.

Spoločnosť BUKOCEL, člen skupiny spoločností BUKÓZA , začiatkom apríla podpísal významný kontrakt v hodnote niekoľko miliónov Sk na dodávku kyslíkovej delignifikácie a úpravu stupňa Do so švédskym dodávateľom, svetovým lídrom medzi dodávateľmi uvedených technológií pre celulózopapierenský priemysel. Uvedená enviromentálna akcia výrazným spôsobom ovplyvní kvalitu životného prostredia regiónu, produkt spoločnosti BUKOCEL papierenské buničiny sa zavedením uvedenej technológie začlení medzi enviromentálne priaznivé produkty a celková obchodná pozícia produktu na trhoch EÚ sa výrazným pozitívnym spôsobom upevní.

V týchto dňoch sa upresňujú technické, technologické a obchodné podmienky subdodávok v rámci uvedeného investičného balíka.

Kontaktujte nás