Úvod

Výstava Nábytok a bývanie Nitra 2009

V dňoch 10. 3 –15. 3 .2009 SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING svojou účasťou na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu nábytku a bytových doplnkov: „Nábytok a bývanie Nitra 2009“ zviditeľnila svoje výrobky z dreva v povedomí odbornej verejnosti , drobných výrobcov a spotrebiteľov na Slovensku a v okolitých krajinách. Medzi 338 vystavovateľmi z 8 krajín (Belgicko, Česká republika, Poľská republika, Rakúsko, Slovenská republika, Taliansko, Turecko) prezentovala svoje semifinálne výrobky z dreva využívané na výrobu nábytku. 

Účasťou prezentovala svoje dcérske spoločnosti BUKÓZA PÍLA ,a.s. – výroba reziva a prírezov, BUKÓZA Progres, s.r.o. – výroba veľkoplošných lepených dosiek a BUKÓZA INVEST, s.r.o., ktorá za zaoberá tvorbou interiérov na zákazku. Počas šiestich dní sa na výstave zúčastnilo 72 232 návštevníkov z toho 283 akreditovaných novinárov.

Sprievodnými podujatiami veľtrhu boli aj odborné semináre zamerané na informácie o svetových trendoch vo výrobe nábytku a na riešenie viacerých problémov z oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Okruhy tém "Svetové trendy vo výrobe nábytku" a "Racionalizácia výroby malých a stredných výrobcov v čase globálnej krízy" boli určené pre orientáciu odbornej aj laickej verejnosti na kvalitný, bezpečný a ekologický nábytok, o čom prednášali príslušní odborníci z oblasti designu, vývoja, výroby, ako aj zo štátnej správy a združení.

Kontaktujte nás