Úvod

Kolaudácie v SSBH v roku 2015

V rámci investičného plánu na rok 2015 realizovaného jednotlivými spoločnosťami SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ prešli doteraz úspešnou kolaudáciou elektrostatický odlučovač na rotačnej peci vápna /RPV/, ktorý bol skolaudovaný začiatkom roka 2015, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo platnosť 7. apríla 2015 a plynový horák rotačnej pece vápna /RPV/ uvedený do trvalej prevádzky na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo účinnosť v ten istý deň. Uvedené zariadenia patria do pôsobnosti spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Doprava štiepky Drevosekáreň - plató-silo

Z práve realizovaných investičných zámerov očakáva spoločnosť BUKOCEL v tomto roku úspešné kolaudácie stavieb záchytnej vane kaustifikácie na prevádzke Regenerácia, ochrannej vane pre praciu linku na prevádzke Celulózka - nebielená časť - varňa a pracia linka a dopravy štiepky plató - silo na prevádzke Drevosekáreň.

Spoločnosťou BUKÓZA ENERGO, a.s. realizovaná investícia do modernizácie kotla K1 by mala by úspešne skolaudovaná do konca roka 2015.

Kontaktujte nás