Úvod

Držíme palce nastupujúcej generácii

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. patrí k tým spoločnostiam na Slovensku, ktorým záleží na výchove nastupujúcej generácie technikov.

Ocenení študenti s vedením fakulty.Úzko spolupracuje s vysokými školami technického zamerania v rôznych oblastiach. Jej záber siaha od spolupráce na výskumných projektoch, cez podporu medzinárodných konferencií, poskytnutie exkurzií, odborných praxí, konzultácií k diplomovým prácam, až po účasť v komisiách štátnych záverečných skúšok. Spoločnosť nadštandardne spolupracuje s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, ktorá je najlepšie hodnotenou vysokou školou na Slovensku. Práve na tejto fakulte je každoročne udeľovaná „Cena BUKÓZA HOLDING, a. s.“ za najlepšiu diplomovú prácu. Tohtoročné ocenenie si 25. júna prevzala Ing. Mária Straková, absolventka študijného programu Chemická technológia dreva, celulózy a papiera za diplomovú prácu na tému „Použitie ultrazvuku pri spracovaní lignocelulózových surovín“.

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. dlhodobo podporuje nastupujúcu generáciu chemikov v ich ceste za poznaním a budúcim uplatnením v celulózo-papierenskom priemysle.

Kontaktujte nás