Úvod

Laboratórne sklo pomôže pri vyučovaní chémie

„Vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň.“ To je motto školského vzdelávacieho programu Základnej školy v Slovenskej Kajni.

Pohľad na časť darovaného skla

Spoločnosť BUKOCEL, a. s. darovala tejto škole na základe žiadosti jej riaditeľa Mgr. Mariána Oľšavu laboratórne sklo, ktoré budú môcť žiaci využívať na realizáciu pokusov na hodinách chémie, či na chemickom krúžku. Aj touto formou podpory sa spoločnosť BUKOCEL snaží učiteľom tejto školy pomôcť u žiakov zapáliť oheň záujmu o vzdelávanie v chémii a prírodovedných predmetoch. Veď možno práve medzi týmito žiakmi vyrastajú budúci zamestnanci našej SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING.

Kontaktujte nás