Úvod

Ako sme prišli do cieľa...

O svojich zážitkoch, uskutočnených pokusoch a aktivitách v chemických krúžkoch sa podelili žiaci základných škôl, ktoré pracujú s podporou spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.

Vytvorili poster, nástenku či plagát, ktorí umiestnili vo vestibule školy, aby sa pochválili výsledkami svojej práce svojim spolužiakom a rodičom. Ich fotografie zaslali k nám a tým vyjadrili svoje poďakovanie za našu podporu. Tešíme sa z každej aktivity, ktorá vzbudzuje u detí záujem o nové vedomosti a zručnosti predovšetkým v oblasti prírodných a technických odborov.

  

List ZŠ S. Polianka

 ZŠ Sečovská PoliankaChceme sa podeliť o radosť z experimentovania, objavovania krásy chémie a nadšenia aj z jednoduchých pokusov. Vymysleli sme si hru, pomocou ktorej vás prevedieme naším svetom chémie.

Začali sme pracovať ihneď po nástupe do školy. Naším mladším žiakom sme v rámci Týždňa vedy a techniky (november) predviedli niekoľko pokusov. Predvianočný čas sme si skrášlili chemickým vianočným stromčekom a výrobou vlastnej snehovej gule. Nový rok sme takisto privítali vo veľkom štýle pomocou nami vyrobenými prskavkami. Okrem iného sme si vyrobili recyklovaný papier, farebnú škálu z červenej kapusty, sledovali oddeľovanie farieb pomocou chromatografie. Samozrejme nie vždy išlo všetko podľa predstáv, napríklad faraónov had nám nenarástol. Boli sme sa aj pozrieť v Bukóze Holding a.s., kde nám ukázali ako sa vyrábajú niektoré produkty.

Úspešne sme zvládli nástrahy chémie a mnohému sa naučili. Ďakujeme.

ZŠ Sečovská Polianka

 

ZŠ Sídlisko II. Vranov n.T. ZŠ Rakovec nad Ondavou ZŠ Okružná Michalovce ZŠ Pugačevova Humenné ZŠ Strážske ZŠ Bernolákova Vranov n.T. Základná škola Juh Vranov n.T.

Kontaktujte nás