Úvod

Letná odborná prax 2017

Vidieť ako to funguje vo výrobnom podniku, overiť si teoretické vedomosti zo svojho odboru v praxi, oboznámiť sa s technologickými postupmi výroby ako aj hľadať svoje uplatnenie v budúcnosti, to boli dôvody, prečo aj tohtoročné prázdniny využili 4 študenti technických VŠ na Letnú odbornú prax v spoločnosti BUKOCEL, a.s. a BUKÓZA ENERGO, a.s..

Letná odborná prax 2017 Počas trojtýždennej odbornej praxe vysoko ocenili odbornosť a ochotu našich zamestnancov (Ing. Melníka, Ing. Sninského, Ing. Bizoňa, Ing. Praženicovej a ďalších) podeliť sa o svoje bohaté skúsenosti.

Ďakujeme, že pri plnení svojich povinností pomáhate vychovávať budúcich technikov...

Kontaktujte nás