Úvod

...znova po rokoch otvorený...

Prví študenti odboru chemik operátor po viac ako 15 rokoch zasadli do lavíc SOŠ technickej v Humennom.

Letná odborná prax 2017V prvý školský deň ich na škole privítal okrem riaditeľa školy aj predseda predstavenstva spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. Ing. Jaroslav Fic. Zaželal im veľa študijných úspechov a odovzdal ruksaky s potrebnými školskými potrebami (zošity, písacie a rysovacie pomôcky, kalkulačka,...) pre úspešný štart do nového školského roka v odbore žiadanom na trhu práce. Už od septembra títo žiaci mesačne dostávajú štátne motivačné štipendium ako aj benefity od spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. (prospechové štipendium, obedy zdarma, ochranné pomôcky na odborný výcvik).

Veríme, že aj vďaka podpore našej spoločnosti budú mať ďalších nasledovníkov!

Kontaktujte nás