Úvod

Súťaž pre žiakov 9. ročníka základných škôl

Do zlosovania o značkové slúchadlá budú zaradené všetky doručené súťažné hárky zo všetkých kôl, v ktorých boli správne odpovede aspoň na 2 otázky. So zapojením sa do väčšieho počtu kôl šance na víťazstvo rastú.

Súťaž pre žiakov 9. ročníka základných škôl

Kontaktujte nás