Úvod

Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú

„Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú“ je motto nultého ročníka okresného kola chemickej súťaže – Mendeliády.

Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajúPodujatie zorganizoval kabinet chémie v spolupráci so spoločnosťou BUKÓZA HOLDING, a. s. . Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev zo základných škôl okresu Vranov nad Topľou. Každé družstvo tvoril žiak siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Cieľom súťaže bola tímová práca, rozvoj tvorivosti, pozorovacích schopností a experimentálnych zručností. Tvorba úloh teoretickej a praktickej časti Mendeliády bola výsledkom spolupráce učiteľov chémie okresu Vranov n. T. Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. celé podujatie sponzorsky zabezpečovala s cieľom podporiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a následne o odborné vzdelávanie. Víťazov potešili zaujímavé ceny, zúčastnené školy pracovné zošity z chémie pre 7. ročník ZŠ. Symbolicky všetkým zúčastneným Mendeliády bude účasť pripomínať hrnček s periodickou tabuľkou prvkov.

Ďakujeme všetkým riešiteľom za preukázané výborné vedomosti, praktické zručnosti a spoluprácu, kolegom učiteľom za náročnú prípravu a ZŠ Juh Vranov nad Topľou za možnosť realizovať súťaž na pôde ich školy ako aj vedúcej okresnej predmetovej komisie Ing. Márii Babjakovej, učiteľke ZŠ Juh za celkové odborné a organizačné zastrešenie podujatia.

Výsledky:

  1. miesto ZŠ Sídlisko II – pripravovala Mgr. Mária Vojtková
  2. miesto ZŠ Juh 1054 - pripravovala Ing. Mária Babjaková
  3. miesto ZŠ Bystré – pripravovala Mgr. Jelena Virbová

Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú

Kontaktujte nás