Úvod

Mladý vedec - poďakovanie

Členovia krúžku Mladý vedec ďakujú spoločnosti BUKÓZA, že nás podporuje a že takouto zábavnou formou sa veda dostáva bližšie k žiakom a prostredníctvom nich aj k ich rodičom.

Kontaktujte nás