Úvod

...krok za krokom k úspechu...

3. mája 2018 sa konalo zasadnutie predmetovej komisie učiteľov chémie okresu Vranov nad Topľou v krásnom prostredí Slanských vrchov, kde zhodnotili svoju prácu v školskom roku 2017/2018.

Učitelia pripravili Mendeliádu - súťaž 3-členných družstiev, spracovali Zbierku motivačných a demonštračných pokusov s názvom „Banka pokusov“ - pomôcku pre prácu v chemických krúžkoch. Individuálne na svojich ZŠ zorganizovali zaujímavé akcie na propagáciu predmetu chémia napr. Deň vody, Deň Zeme, Týždeň vedy a techniky.

Výsledky obetavej a systematickej práce sa prejavili umiestnením žiakov okresu Vranov nad Topľou na 3., 4., a 5. mieste. v krajskom kole chemickej olympiády.

Na podujatí vyjadrili učitelia svoje poďakovanie spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. za finančnú podporu pri realizácií Mendeliády, či vydania „Banky pokusov“, ktorej výtlačky si odniesli zo stretnutia domov. Tiež ocenili možnosť spojiť samotné zasadnutie predmetovej komisie s exkurziou do Opálových baní.

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. tým napĺňa ciele projektu spolupráce so školami na podporu prírodovedného a technického vzdelávania.

Kontaktujte nás