Úvod

Deň Bukózy 2018

Už tradične je jún mesiacom, keď sa zamestnanci BUKÓZY, ich rodinní príslušníci, bývalí zamestnanci, manažment spoločnosti a pozvaní hostia stretávajú na DNI BUKÓZY.

Deň BUKÓZY 2018 Devätnásty ročník tohto úspešného podujatia sa uskutočnil 23.júna 2018 na futbalovom štadióne v Nižnom Hrušove.

Bohatý program okrem dobrej hudby, mnohých animátorských predstavení a športových súťaží priniesol opäť aj vynikajúce moderovanie celého dňa moderátorkou a speváčkou Veronikou Hatala.

O dobrú zábavu sa postaral už tradične Drišľak.

Oficiálny program otvoril slávnostným príhovorom prezident SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING (ďalej ako SSBH), pán Ján Ďurian.

Športové súťaže zamestnancov ,detí a súťaž vo varení guľáša sa začali hneď po krátkom pozdrave prítomných predsedom predstavenstva SSBH Ing. J. Ficom.

Prítomných zaujal futbalový turnaj jednotlivých spoločností ,súťaž vo varení guľášu a rôzne detské súťaže so zmesou adrenalínu a kreativity pre všetky vekové kategórie.

Dňa BUKÓZY sa už tradične zúčastnili družobné stredné a základné školy so svojimi pedagógmi z mesta Vranov nad Topľou a Humenné.

Bývalí zamestnanci si spolu s p .Ďurianom ,prezidentom a manažmentom SSBH zaspomínali na začiatky BUKÓZY a zároveň boli informovaní o súčasnom dianí a rozvojových plánoch na ďalšie roky.

Spoločný obed zúčastnených bol zároveň oddychom pred popoludňajšou časťou ,ktorá priniesla hudobné vystúpenie populárneho speváka Lukáša Adamca a záverečné vyhlásenie víťazov vo všetkých športových i zábavných kategóriách.

Z najväčších uvedieme futbalový turnaj s víťaznou spoločnosťou BUKOCEL, najchutnejší guľáš uvarila spoločnosť BUKÓZA HOLDING .Putovný pohár prezidenta SSBH tohto roku vyhrala spoločnosť BUKÓZA Progres . Srdečne blahoželáme!

Deň BUKÓZY priniesol všetkým okrem dobrej zábavy množstvo zaujímavých stretnutí ,športových i kultúrnych vyžití. Spokojnosť z príjemne a aktívne prežitého dňa si odniesli nielen deti a seniori, ale i všetci prítomní.

Takto strávené spoločné chvíle sú zárukou pre plánovanie ďalších ročníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jeho úspešnému priebehu a už teraz Vás pozývame na jubilejný dvadsiaty ročník.

Viac vo fotogalérii

Kontaktujte nás