Úvod

Laboratórny digestor zatraktívni vyučovanie

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. pomohla Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou s vybavením chemického laboratória.

Bádateľské aktivity na škole s podporou BUKÓZA HOLDING, a. s. Aby od školského roka 2018/2019 škola mohla 31 žiakov vyučovať na odbornej úrovni v novom module biológia – chémia. Na tento modul obohatený o hodiny Praktickej chémie spoločnosť zakúpila nielen chemikálie a laboratórne sklo (4000 EUR), financovala spracovanie učebných textov predmetu Praktická chémia, ale aj 4. septembra 2018 predseda predstavenstva spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a. s. Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA odovzdal riaditeľke PhDr. Zuzane Dragulovej, PhD. laboratórny digestor v hodnote 3786 EUR (na fotografii). Cieľom projektu zo strany spoločnosti je podpora prírodovedného vzdelávania na školách a orientácia študentov na technické odbory a prácu v laboratóriu. Tento projekt je príkladom ako môže gymnázium spolupracovať so zamestnávateľom.

Viac na Facebooku

Kontaktujte nás