Úvod

Už druhý rok ...

Už druhý rok otvorila bránu SOŠ technická v Humennom 7 študentom odboru chemik operátor.

Už druhý rok ... Benefity vo forme prospechového štipendia, obedov v školskej jedálni zadarmo si žiaci v prvý školský deň odniesli aj ruksaky plné školských pomôcok. Tým spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. napĺňa svoj Program finančnej podpory žiakov odboru chemik operátor.

Veríme, že aj tieto kroky prispejú k úspešnému štúdiu odboru žiadanom na trhu práce.

Kontaktujte nás