Úvod

Bádateľské aktivity na škole s podporou BUKÓZA HOLDING

Ak sa spojí odbornosť so zanietením učiteľa, pochopenie vedenia školy a finančné prostriedky môže vzniknúť úspešný projekt.

Bádateľské aktivity na škole s podporou BUKÓZA HOLDING, a.s. Taký sa podaril na ZŠ Hrnčiarska v Humennom za finančnej podpory spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a. s. Ide o myšlienku obohatenia vyučovania chémie o bádateľské aktivity v 8. a 9. ročníku v triede talentovo nadaných žiakov pomocou meracieho systému.

Viac na skolskyservis.teraz.sk | hornyzemplin.korzar.sme.sk

Kontaktujte nás