Úvod

Mendeliáda 2018

"Chémie sa netreba báť, treba jej len porozumieť" myšlienka Márie Curie-Skłodowskej bola mottom chemickej súťaže "MENDELIÁDA" 3- členných družstiev žiakov 12 základných škôl okresu Vranov nad Topľou, ktorá sa uskutočnila v spolupráci PK učiteľov chémie a spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.

1. Zapojených 12 ZŠ okresu Vranov nad Topľou
1. Zapojených 12 ZŠ okresu Vranov nad Topľou
2. Deľba práce pri riešení úloh z teoretickej časti
2. Deľba práce pri riešení úloh z teoretickej časti
3. Spolupráca pri riešení je nutná
3. Spolupráca pri riešení je nutná
4. Len dodržať postup, každý bod  je dôležitý
4. Len dodržať postup, každý bod je dôležitý
5. Spokojnosť, keď sa práca podarí a lávová lampa funguje
5. Spokojnosť, keď sa práca podarí a lávová lampa funguje
6. Hodnotiaca komisia teoretickej časti  pri práci
6. Hodnotiaca komisia teoretickej časti pri práci
7. Pozorne spočítať body, určiť poradie je zodpovedná úloha
7. Pozorne spočítať body, určiť poradie je zodpovedná úloha
8. Ako to dopadlo
8. Ako to dopadlo
9. Odovzdávanie diplomov a cien od spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. je príjemnou bodkou za úspešným ročníkom
9. Odovzdávanie diplomov a cien od spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. je príjemnou bodkou za úspešným ročníkom
10. Víťazné družstvo ZŠ Sečovská Polianka s Mgr. Jakubekovou, učiteľkou chémie
10. Víťazné družstvo ZŠ Sečovská Polianka s Mgr. Jakubekovou, učiteľkou chémie
11. Ceny potešili aj Družstvo ZŠ Bernolákova Vranov n.T.
11. Ceny potešili aj Družstvo ZŠ Bernolákova Vranov n.T.
12. Aj keď sme nevyhrali, úlohy boli zaujímavé a zábavné
12. Aj keď sme nevyhrali, úlohy boli zaujímavé a zábavné
Už teraz sa tešíme na nový ročník
13. Už teraz sa tešíme na nový ročník

Kontaktujte nás