Úvod

Pľúcna ventilácia deťom

Dňa 8.6.2020 Občianske združenia Nádej z Bukózy odovzdalo 2 ks nových pľúcnych ventilácií Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a DFN v Košiciach.

V období, kedy naša spoločnosť čelila pandémii koronavírusu predseda združenia Ján Ďurian inicioval zakúpenie pľúcnych ventilácií a ich následné darovanie Detskej klinike v Košiciach, ktorá poskytuje neodkladnú lekársku starostlivosť detským pacientom z celého Východného Slovenska. Vedenie nemocnice teší každé nové zariadenie, ktoré pomáha zlepšovať lekársku starostlivosť a už teraz má pre ich použitie svojich pacientov.

Sme radi, že sme týmto darom mohli pomôcť tým najzraniteľnejším – chorým detičkám.

Na fotografii riaditeľ kliniky MUDr. Igor Jenčo, prednostka kliniky MUDr. Mária Pisarčíková, PhD., primárka oddelenia MUDr. Gabriely Tischler, MPH, vedúca odboru pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Renáta Popiková a vedúca sestra Mgr. Jana Behúnová za OZ PaedDr. Ľubica Nováková a Mgr. Lucia Smolejová.

Kontaktujte nás