Úvod

Dobrá správa pre obce...

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING úspešne uviedla do skúšobnej prevádzky nový elektrofilter. V aktuálnom období prebieha nastavovanie parametrov v súlade s prevádzkovým poriadkom príslušného kotla, ku ktorému prislúcha nový elektrofilter. Už v tomto momente môžeme jasne a exaktne definovať výrazný posun k znižovaniu záťaže na životné prostredie. Inštaláciou nového zariadenia došlo k zníženiu vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok o jednu štvrtinu na úroveň 25 mlg/m³. Daná úroveň je stanovená nariadením Európskej únie pre oblasť ochrany ovzdušia a znižovania emisií v ovzduší. BUKÓZA sa týmto krokom zaradila medzi popredné celulózky, ktoré napredujú nie len v oblasti navyšovania výrobných kapacít, ale uvedomujú si svoju zodpovednosť aj k okoliu a príslušnému obyvateľstvu.

Výrobné závody produkujúce celulózu sú v období, kedy nastupuje ekonomická kríza pod veľkým tlakom z hľadiska umiestnenia svojich produktov, cenovej úrovne a tiež prehodnocovania nových investícii. A práve v tom tkvie pridaná hodnota tejto úspešne zrealizovanej inovácie. Aj napriek náročnému finančnému obdobiu investujeme do modernizácie technologických zariadení, ktoré majú priamy vplyv na životné prostredie. K Bukozáckemu kotlu pribudol moderný a vysokoúčinný filter, vďaka ktorému zvýšime komfort obyvateľov okolitých obcí.

Kontaktujte nás