Úvod

Spoločná zodpovednosť

BUKÓZA HOLDING, a.s. zriadila pre svojich zamestnancov možnosť testovania sa priamo v areáli SSBH.

Testovanie prebiehalo v dňoch 21.01.-22.01.2021 a tiež dňa 25.01.2021. Plne si uvedomujeme zodpovednosť k našim zamestnancom, preto sme im týmto krokom chceli uľahčiť splnenie povinnosti vyplývajúcej z nariadenia vlády Slovenskej republiky a zároveň prispieť k zlepšeniu aktuálnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

Možnosť testovania v priestoroch školiaceho strediska využilo celkovo 377 zamestnancov, z toho 16 rodinných príslušníkov. Sme veľmi radi, že aj vďaka prijatým striktným hygienickým opatreniam a ich zodpovednému plneniu zo strany našich zamestnancov nebol zaznamenaný ani jeden pozitívny prípad. To nasvedčuje tomu, že nami prijaté opatrenia majú význam.

Po úspešne zvládnutom testovaní zvažujeme, že v budúcnosti budeme tento nástroj využívať na pravidelnejšej báze. Záleží nám na našich zamestnancoch, na tom, aby mohli bez akýchkoľvek problémov nastúpiť na svoje pracovisko, aby prevádzky našich výrobných zariadení boli bez obmedzení.

V tomto smere patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii testovania, zdravotníkom vykonávajúcim testy a našim zamestnancom, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu.

Pevne veríme, že spoločnými silami zvládneme toto náročné obdobie.

Anina Hladká

Viac z tejto kategórie: Dobrá správa pre obce... »

Kontaktujte nás