Úvod

Vyhlásenie k médiám

VYHLÁSENIE K MÉDIÁM


Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s., v súvislosti s informáciami a tvrdeniami v médiách dňa 4.1.2012 v kauze znečistenia časti obce Hencovce úletom popolčeka, Vás týmto žiada o ospravedlnenie za nepravdivé informácie voči našej spoločnosti. Ospravedlnenie žiadame uverejniť na rovnocennom mieste a rovnakým písmom, resp., v rovnakom rozsahu a čase v akom boli uverejnené predmetné príspevky, a to prečítaním, resp., uverejnením tohto vyhlásenia. V prípade, že to nebude vykonané, bude sa BUKÓZA HOLDING, a.s., domáhať náhrady spôsobenej škody.

Spoločnosť Slavex, ktorá v predmetných reláciách vystúpila, resp., bola citovaná, si nesplnila svoje zmluvné záväzky a neoprávnene sa snažila získať finančné prostriedky. Za tieto aktivity bolo na ňu dňa 19.10.2011 podané trestné oznámenie. Výroky, ktoré odzneli sa nezakladajú na pravde. V súvislosti s vyššie uvedeným zrealizovala školenia pracovníkov a ukončenie realizácie iná odborná firma. Preto je naše zariadenie schopné prevádzky a obsluha zaškolená. Toto zariadenie na spaľovanie biomasy, v hodnote viac ako 21 mil. EUR, využíva najmodernejšiu technológiu a jeho uvedením do prevádzky došlo k zníženiu emisií do ovzdušia o 98%.

Na základe informácií a tvrdení v médiách dňa 4.1.2012 bolo na spoločnosť Slavex podané ďalšie trestné oznámenie z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu zo šírenia poplašnej správy, za ktorý, v prípade preukázania viny, hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov. K uvedenému kroku pristúpila BUKÓZA HOLDING, a.s., z dôvodu, že nepravdivé informácie v tejto kauze spôsobili vážne znepokojenie obyvateľstva.

Zároveň Vás upozorňujeme, že i Vaša spoločnosť, ktorá tieto príspevky uviedla, sa tak mohla dopustiť tohto trestného činu. 

Veríme, že uverejnením požadovaného ospravedlnenia aspoň čiastočne zjednáte nápravu následkov, ktoré ste spôsobili uvedením neoverených a nepravdivých informácií a tvrdení o našej spoločnosti.


BUKÓZA HOLDING, a.s.
predstavenstvo spoločnosti
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktujte nás