Úvod

Ďakovný list

"Detský domov vo Vranove nad Topľou úprimne ďakujem BUKÓZE HOLDING za materiálny (finančný) dar, ktorý ste poskytli nášmu detskému domovu za účelom skvalitňovania života našich detí. Prajeme Vám veľa úspechov." [PhDr. Stanislav Tlumač, riaditeľ DeD]

Ďakovný list 

Kontaktujte nás