Úvod

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING - Aktuality

15 máj
3. mája 2018 sa konalo zasadnutie predmetovej komisie učiteľov chémie okresu Vranov nad Topľou v krásnom prostredí Slanských vrchov, kde…
12 aug
Už tradične je jún mesiacom, keď sa zamestnanci BUKÓZY, ich rodinní príslušníci, bývalí zamestnanci, manažment spoločnosti a pozvaní hostia stretávajú…
15 máj
V dňoch 8. až 14. apríla 2018 sa na Malte, v hlavnom meste Valletta, konali Majstrovstvá sveta stredných škôl, na…
25 apr
Problematika prepojenia vzdelania s potrebami trhu práce, zvýšenie kvality a pripravenosti budúcich absolventov škôl vo vzťahu k ich schopnosti zamestnať…
05 mar
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera.
31 jan
Program je určený pre žiakov študijného odboru chemik operátor na SOŠ technickej Humenné od 1. ročníka štúdia od školského roka…
19 dec
Členovia krúžku Mladý vedec ďakujú spoločnosti BUKÓZA, že nás podporuje a že takouto zábavnou formou sa veda dostáva bližšie k…
29 nov
„Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú“ je motto nultého ročníka okresného kola chemickej súťaže – Mendeliády.
02 nov
Do zlosovania o značkové slúchadlá budú zaradené všetky doručené súťažné hárky zo všetkých kôl, v ktorých boli správne odpovede aspoň…
19 sep
Vidieť ako to funguje vo výrobnom podniku, overiť si teoretické vedomosti zo svojho odboru v praxi, oboznámiť sa s technologickými…

Kontaktujte nás