Úvod

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING - Aktuálne

19 dec
Členovia krúžku Mladý vedec ďakujú spoločnosti BUKÓZA, že nás podporuje a že takouto zábavnou formou sa veda dostáva bližšie k…
29 nov
„Chémia nás spája, vedomosti nás posúvajú“ je motto nultého ročníka okresného kola chemickej súťaže – Mendeliády.
02 nov
Do zlosovania o značkové slúchadlá budú zaradené všetky doručené súťažné hárky zo všetkých kôl, v ktorých boli správne odpovede aspoň…
19 sep
Vidieť ako to funguje vo výrobnom podniku, overiť si teoretické vedomosti zo svojho odboru v praxi, oboznámiť sa s technologickými…
19 sep
Prví študenti odboru chemik operátor po viac ako 15 rokoch zasadli do lavíc SOŠ technickej v Humennom.
01 aug
A je to úspešne za nami! Ďalší ročník Dňa BUKÓZY, v poradí už osemnásty, sa niesol v duchu motta ,,BUKÓZA…
02 jún
O svojich zážitkoch, uskutočnených pokusoch a aktivitách v chemických krúžkoch sa podelili žiaci základných škôl, ktoré pracujú s podporou spoločnosti…
23 jún
V dňoch 24. až 28. mája a 1. až 4. júna 2017 sa Daniel Oráč, študent Gymnázia Vranov n/T zúčastnil…
02 jún
Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy, tak možno stručne popísať Deň detí, ktoré zorganizovalo Centrum…
09 máj
Zamestnanci SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING darovali krv, opäť si to zopakujú v októbri.

Kontaktujte nás