Úvod

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING - Aktuálne

11 nov
Možnosť zamestnania pre absolventov technických vysokých škôl ponúkala SSBH na Dni príležitostí, ktorý sa konal priamo na akademickej pôde Technickej…
10 nov
V mesiaci september /október bola v SKUPINE SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING realizovaná celozávodná odstávka, ktorej cieľom bola realizácia viacerých investičných akcií…
29 sep
Do zlosovania o značkové slúchadlá budú zaradené všetky doručené súťažné hárky zo všetkých kôl, v ktorých boli správne odpovede aspoň…
29 sep
BUKÓZA HOLDING, a. s. vyhlasuje súťaž „Čaro bádania“ pre dvojice študentov 2. a 3. ročníka 4-ročných gymnázií a príslušných ročníkov…
14 sep
Dňa 30.8.2016 po oficiálnom rokovaní Vlády SR vo Vranove nad Topľou, našu spoločnosť navštívila delegácia ministra životného prostredia SR.
01 júl
Už 17. ročník kultúrno-športového Dňa BUKÓZY organizovaného pre zamestnancov SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/, rodinných príslušníkov a pozvaných hostí, sa…
23 júl
Za aktívnu pomoc a pripravu 770. výročia obce.
21 jún
Zamestnanci SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ prejavili svoju spoločenskú vyspelosť, keď sa v priebehu roka dobrovoľne zapojili do 17. ročníka…
09 jún
SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING okrem investícií do technológií dlhodobo myslí na región, v ktorom pôsobí a podporuje ho.
04 máj
Cena elektrickej energie na trhu mala v priebehu roka 2015 klesajúcu tendenciu. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s. zabezpečiť…

Kontaktujte nás