Úvod

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING - Aktuálne

10 nov
V mesiaci september /október bola v SKUPINE SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING realizovaná celozávodná odstávka, ktorej cieľom bola realizácia viacerých investičných akcií…
29 sep
Do zlosovania o značkové slúchadlá budú zaradené všetky doručené súťažné hárky zo všetkých kôl, v ktorých boli správne odpovede aspoň…
29 sep
BUKÓZA HOLDING, a. s. vyhlasuje súťaž „Čaro bádania“ pre dvojice študentov 2. a 3. ročníka 4-ročných gymnázií a príslušných ročníkov…
14 sep
Dňa 30.8.2016 po oficiálnom rokovaní Vlády SR vo Vranove nad Topľou, našu spoločnosť navštívila delegácia ministra životného prostredia SR.
01 júl
Už 17. ročník kultúrno-športového Dňa BUKÓZY organizovaného pre zamestnancov SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/, rodinných príslušníkov a pozvaných hostí, sa…
23 júl
Za aktívnu pomoc a pripravu 770. výročia obce.
21 jún
Zamestnanci SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ prejavili svoju spoločenskú vyspelosť, keď sa v priebehu roka dobrovoľne zapojili do 17. ročníka…
09 jún
SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING okrem investícií do technológií dlhodobo myslí na región, v ktorom pôsobí a podporuje ho.
04 máj
Cena elektrickej energie na trhu mala v priebehu roka 2015 klesajúcu tendenciu. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s. zabezpečiť…
04 máj
Súťaž Čaro bádania vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. pre študentov ôsmich gymnázií nášho regiónu. Bola určená študentom 2. a …

Kontaktujte nás