Úvod

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING - Aktuálne

09 jún
SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING okrem investícií do technológií dlhodobo myslí na región, v ktorom pôsobí a podporuje ho.
04 máj
Cena elektrickej energie na trhu mala v priebehu roka 2015 klesajúcu tendenciu. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s. zabezpečiť…
04 máj
Súťaž Čaro bádania vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. pre študentov ôsmich gymnázií nášho regiónu. Bola určená študentom 2. a …
04 máj
Mladých športovcov občas nezastaví lepší súper, či kúsok povestného šťastia, ale prostriedky na rozvíjanie talentu. Preto spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.…
04 máj
Spoločnosť Prvá Slovenská železničná, a.s. /ďalej len PSŽ/, prevádzka ktorej sídli v areáli SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /ďalej len SSBH/…
04 máj
Predstavenstvo spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. na svojom zasadnutí dňa 3.2.2016 rozhodlo o zvýšení sadzieb tarifných tried vo všetkých spoločnostiach SKUPINY…
04 máj
V súlade so zámerom týkajúcim sa skvalitnenia monitorovania a vyhodnocovania klimatických ukazovateľov a s tým spojeného efektívnejšieho prevádzkovania vybraných technologických…
18 dec
S blížiacim sa koncom roka môžeme bilancovať v akom štádiu sa momentálne nachádzajú od júla prebiehajúce exteriérové a interiérové stavebné…
18 dec
SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ - moderná spoločnosť s bohatou históriou patrí k významným drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov…
18 dec
Vo vranovskej expozícii Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou prebieha v súčasnosti výstava Pod názvom Jubileá, ktorej osnova pozostáva z …

Kontaktujte nás