Úvod

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING - Aktuálne

04 máj
Súťaž Čaro bádania vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. pre študentov ôsmich gymnázií nášho regiónu. Bola určená študentom 2. a …
04 máj
Mladých športovcov občas nezastaví lepší súper, či kúsok povestného šťastia, ale prostriedky na rozvíjanie talentu. Preto spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.…
04 máj
Spoločnosť Prvá Slovenská železničná, a.s. /ďalej len PSŽ/, prevádzka ktorej sídli v areáli SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /ďalej len SSBH/…
04 máj
Predstavenstvo spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. na svojom zasadnutí dňa 3.2.2016 rozhodlo o zvýšení sadzieb tarifných tried vo všetkých spoločnostiach SKUPINY…
04 máj
V súlade so zámerom týkajúcim sa skvalitnenia monitorovania a vyhodnocovania klimatických ukazovateľov a s tým spojeného efektívnejšieho prevádzkovania vybraných technologických…
18 dec
S blížiacim sa koncom roka môžeme bilancovať v akom štádiu sa momentálne nachádzajú od júla prebiehajúce exteriérové a interiérové stavebné…
18 dec
SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ - moderná spoločnosť s bohatou históriou patrí k významným drevospracujúcim podnikom na Slovensku, exportérom výrobkov…
18 dec
Vo vranovskej expozícii Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou prebieha v súčasnosti výstava Pod názvom Jubileá, ktorej osnova pozostáva z …
18 dec
„Vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň.“ To je motto školského vzdelávacieho programu Základnej školy v Slovenskej Kajni.
28 okt
V tomto roku si spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. pripomína šesť krížikové výročie začatia výroby celulózy. Produkcia nosného produktu Skupiny spoločností…

Kontaktujte nás