Úvod

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING - Aktuálne

28 okt
Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. ako jedna z prvých reagovala na septembrovú výzvu pomôcť, s ktorou prišla slovenská humanitárna organizácia Magna…
28 okt
Rozľahlý areál SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ je popretkávaný cestnou infraštruktúrou, ktorá je vzhľadom na vysokú vyťaženosť náročná na údržbu.…
28 okt
Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. je na základe platných povolení od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví výrobcom a dodávateľom elektrickej energie…
28 okt
Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. patrí k tým spoločnostiam na Slovensku, ktorým záleží na výchove nastupujúcej generácie technikov.
25 sep
SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING /SSBH/ ako najväčší zamestnávateľ v regióne, ktorý dáva denne prácu viac ako tisícke svojich zamestnancov, spolupracuje…
25 sep
Jedným z bývalých zamestnancov BUKOCEL a.s., na ktorého je táto spoločnosť právom hrdá, je Ing. Marek Saxa, ktorý jej venoval…
25 sep
Koncom júla tohto roka pristúpila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. k začatiu exteriérových a interiérových stavebných úprav svojej administratívnej budovy.
25 sep
Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. dlhoročne podporuje kultúrne aktivity rôzneho charakteru. V rámci programu podpory vranovského regiónu koncom augusta finančne prispela…
31 aug
Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. v súčasnom období realizuje projekt pod názvom Zvýšenie účinností výroby elektrickej energie a tepla v spoločnosti…
31 aug
Spoločnosť BUKOCEL, a.s. pristúpila začiatkom júna tohto roka k započatiu rekonštrukčných prác na budove vákuovej odparky /VO/, ktorá tvorí súčasť…

Kontaktujte nás