Úvod

Autorské práva

Vylúčenie zodpovednosti

Použitím tejto webovej stránky vyjadruje jej používateľ svoj bezvýhradný súhlas s pravidlami používania nižšie uvedenými. Ak s týmito pravidlami používania nesúhlasíte, prosím nepoužívajte ďalej túto webovú stránku. Obsahy našej internetovej stránky sa neustále menia. Vyhradzujeme si právo, podľa uváženia kedykoľvek zmeniť, modifikovať, pridať alebo odstrániť časti týchto pravidiel používania. Následné používanie tejto webovej stránky po akejkoľvek aktualizácii zmien znamená, že používateľ stránky zmeny bezvýhradne akceptuje. 

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. nezodpovedá a neručí za škody vzniknuté na základe používania informácií a údajov uvedených na tejto webovej stránke. Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. ďalej nepreberá zodpovednosť, ručenie ani záruku za obsah internetových stránok, na ktoré sú na tejto domovskej stránke priame alebo nepriame odkazy. Za odkazované internetové stránky nie je zodpovedná spoločnosť  BUKÓZA HOLDING, a.s., ale tretie osoby. Prepojenia na iné internetové alebo domovské stránky sledujú návštevníci na vlastné riziko a používajú ich podľa podmienok používania príslušných webových stránok.

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s. nezodpovedá a neručí za škody vzniknuté nemožnosťou prístupu, alebo nemožnosťou používať stránku. Na úplnosť, ucelený obsah, ako aj správnosť údajov na tejto stránke sa neposkytuje žiadna záruka. Používatelia na takúto stránku vstupujú výhradne na vlastné riziko. Rovnako tak BUKÓZA HOLDING, a.s. neberie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah takejto stránky alebo zodpovednosť za poškodenie spôsobené používaním takéhoto obsahu v akejkoľvek forme. Použitím tejto stránky vyjadruje jej používateľ bezvýhradný súhlas s jej podmienkami používania, ako aj s tým, že všetky práva sú vyhradené.

Autorské právo, značky

Všetky obrázky, grafiky, texty a ďalšie informácie, ktoré sú na tejto webovej stránke zverejnené, ako aj ich stvárnenie, podliehajú ochrane autorským právom. Používať tieto chránené obsahy je oprávnená výlučne spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s., ak nie je uvedené inak. Kopírovanie alebo reprodukovanie je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s..

Obzvlášť nie je povolené kopírovať a pre vlastné účely používať obrázky, videá alebo úpravy tejto webovej stránky. Logo spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. je chránenou ochrannou známkou spoločnosti BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce. Používanie loga spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. je povolené iba po predchádzajúcom písomnom súhlase BUKÓZA HOLDING, a.s..

Táto webová stránka je chránená autorským právom správcu, vrátane jej obsahu, grafiky, kódov a softvéru na nej použitých alebo do nej zakomponovaných, ako aj usporiadanie alebo integrácia týchto komponentov - obsahu, grafiky, kódov a softvéru. Akékoľvek použitie, uloženie, zmena alebo reprodukcia obrázkov, grafiky, symbolov, zvuku, videa, animácií alebo textu v akomkoľvek formáte a v akejkoľvek kombinácii informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora stránky prísne zakázané.

Autorské práva grafiky, kódov a použitého softvéru na tvorbu tejto stránky patria správcovi stránky. Autorské práva textového obsahu tejto stránky patria spol. BUKÓZA HOLDING, a.s., pokiaľ nie je uvedené inak. Autorské práva fotografií umiestnených na tejto stránke patria ich autorom.

Použitím tejto stránky vyjadruje jej používateľ bezvýhradný súhlas s tým, že nebude akýmkoľvek spôsobom sťahovať, ďalej šíriť žiadnu časť ani časti obrázkov, grafiky, symbolov, zvuku, videa, animácií alebo textu v akomkoľvek formáte a v akejkoľvek kombinácii informácií, najmä žiaden obsah, na akomkoľvek médiu bez predchádzajúceho písomného súhlasu BUKÓZA HOLDING, a.s..

Kontaktujte nás