Einleitung

Grundschulen

Program finančnej podpory žiakov od BUKÓZA HOLDING, a.s.

 Pre koho je určený?

 • pre žiakov študijného odboru chemik operátor na SOŠ technickej Humenné od 1. ročníka štúdia

 Dôvody finančnej podpory študijného odboru:

 • Chceme pomôcť podniku získať nových zamestnancov, vyučených v odbore
 • Chceme pomôcť žiakom získať kvalitné vzdelanie, s ktorým nájdu uplatnenie

 

Čo ponúkame?

 • Prospechové štipendium žiakov mesačne od 1. ročníka

Dosiahnutý prospech

do 1,80

od 1,81 do 2,4

od 2,41 do 3,00

Prospechové štipendium

25,00 €

15,00 €

10,00 €

 • Bonus prospechového štipendia v závislosti od dochádzky za predchádzajúci polrok a dosiahnutého prospechu

Dochádzka za polrok

90% -100%

Výška štipendia vyššia o

30%

Dosiahnutý prospech

do 1,80

od 1,81 do 2,4

od 2,41 do 3,00

Výška bonusu za polrok 

37,50 €

22,50 €

15 €

Výška bonusu ročne

75 €

45 €

30 €

 • Bezplatné stravovanie v škole pre všetkých žiakov podľa počtu odobratých obedov
 • Pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
 • Bezplatné stravovanie žiakov počas odborného výcviku v prevádzkach spoločnosti
 • Istotu zamestnať sa po úspešnom skončení školy

 

Študijný odbor 2860 K  CHEMIK OPERÁTOR

 • Je to maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
 • Má široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
 • Absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemickotechnologických procesov

 

Podmienky, ktoré musí žiak splniť pre získanie benefitov od BUKÓZA HOLDING, a.s.:

 • Absolvovanie odborného výcviku v 3. a 4. ročníku v prevádzkach SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING

 


Víťaz: Diana Timočková, Základná škola J. Švermu 6, Michalovce

Víťaz: Ivan Lipčák, 9. B, ZŠ J.Švermu Michalovce


Víťazom internetovej súťaže sa stáva a slúchadla KOSS PORTA PRO vyhráva: Tímea Babjaková, 9.B, ZŠ Strážske


Propozície súťaže pre deviatakov

 • Vyhlasovateľ súťaže a organizátor súťaže: BUKÓZA HOLDING, a. s.
 • Pre koho je určená: pre žiakov 9. ročníka základných škôl
 • Termín súťaže: od 5. novembra 2018 do 2. decembra 2018, 4 týždne – 4 kolá. Každé kolo začína pondelok o 12.00 hod a končí nedeľu o 24.00 hod.
 • Ceny: Víťaz získa značkové slúchadlá.
 • Podmienky súťaže:
  1. Súťaže je určená žiakom 9. ročníka.
  2. V súťažnom hárku žiak vyplní všetky identifikačné údaje (meno a priezvisko, názov školy, triedu, e-mailovú adresu) a odpovedá na otázky. Potom označí odoslať hárok (formulár).
  3. Jeden žiak sa môže zapojiť do každého kola iba raz.
  4. Nemusí sa zúčastniť všetkých 4 kôl.
  5. Každé kolo má 3 otázky. Odpovede na otázky sa nachádzajú na webovej stránke www.bukoza.eu
  6. Každý pondelok po skončení kola bude vylosovaný víťaz kola. Mená víťazov jednotlivých kôl budú priebežne zverejňované na webovej stránke. Ceny víťazom kôl budú odovzdané súčasne po skončení súťaže.
  7. Do zlosovania o značkové slúchadlá budú zaradené všetky doručené súťažné hárky zo všetkých kôl, v ktorých boli správne odpovede aspoň na 2 otázky. So zapojením sa do väčšieho počtu kôl šance na víťazstvo rastú.
  8. Dňa 3. decembra 2018 bude vylosovaný víťaz.
  9. Do 14. decembra 2018 po dohode so ZŠ bude cena doručená víťazovi.
 • Kontakt: e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Súťaž pre deviatakov I.

 

Súťaž vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s pre žiakov 9. ročníka základných škôl nášho regiónu. Súťaž pozostávala z deviatich kôl. V každom kole žiaci odpovedali na 3 otázky, ktoré sa týkali SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, ako aj výroby a využitia buničiny, či spotreby papiera. Na vypracovanie úloh každého kola mali žiaci 1 týždeň.

Do súťaže sa zapojilo 16 základných škôl okresov Vranov n/T, Humenné a Michalovce. Spolu v deviatich kolách prišlo viac ako tisíc správnych odpovedí. Cieľom súťažiacich bolo vyhrať značkové slúchadlá. Zapojením sa do väčšieho počtu kôl šance vyhrať cenu vzrastali. Pre veľký záujem o súťaž sa spoločnosť rozhodla vylosovať z každého okresu jedného výhercu. [viac]

 


Súťaž pre deviatakov II.

 

Súťaž vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s pre žiakov 9. ročníka základných škôl nášho regiónu. Súťaž pozostávala z troch kôl. V každom kole žiaci odpovedali na otázky, ktoré sa týkali SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, ako aj výroby a využitia buničiny, či spotreby papiera. Na vypracovanie úloh každého kola mali žiaci 1 týždeň.

Víťazkou slúchadiel KOSS PORTA PRO je Viktória Drugová, 9.A, ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné. Srdečne blahoželáme!

 


Súťaž pre deviatakov III.

 

Súťaž vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s pre žiakov 9. ročníka základných škôl nášho regiónu. Súťaž pozostávala zo štyroch kôl. V každom kole žiaci odpovedali na otázky, ktoré sa týkali SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, ako aj výroby a využitia buničiny, či spotreby papiera. Na vypracovanie úloh každého kola mali žiaci 1 týždeň.

Víťazom slúchadiel KOSS PORTA PRO je Tomáš Drugda, 9.A, Dargovských hrdinov, Humenné. Srdečne blahoželáme!

 

Kontaktieren Sie uns