Home

Vyhodnotenie internetovej súťaže deviatakov

Súťaž vyhlásila spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s pre žiakov 9. ročníka základných škôl nášho regiónu. Súťaž pozostávala z deviatich kôl. V každom kole žiaci odpovedali na 3 otázky, ktoré sa týkali SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING, ako aj výroby a využitia buničiny, či spotreby papiera. Na vypracovanie úloh každého kola mali žiaci 1 týždeň.

Vyhodnotenie internetovej súťaže deviatakov Do súťaže sa zapojilo 16 základných škôl okresov Vranov n/T, Humenné a Michalovce. Spolu v deviatich kolách prišlo viac ako tisíc správnych odpovedí. Cieľom súťažiacich bolo vyhrať značkové slúchadlá. Zapojením sa do väčšieho počtu kôl šance vyhrať cenu vzrastali. Pre veľký záujem o súťaž sa spoločnosť rozhodla vylosovať z každého okresu jedného výhercu. Šťastie sa usmialo na Natáliu Ščerbovú žiačku 9.B ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou, Aleša Kováča žiaka 9.B ZŠ Pugačevova Humenné a Ivanu Kočišovú z 9.A ZŠ Jána Švermu Michalovce.

Víťaz 1. kola Jakub Horvát , ZŠ Pugačevova Humenné

Zaujímavé ceny poputovali aj víťazom jednotlivých kôl. Osobitnú cenu získal Erik Meňky zo ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou, ktorý správne odpovedal vo všetkých deviatich kolách. Za jeho usilovnosť pri hľadaní správnych odpovedí ho spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. odmenila mobilným telefónom.

Víťaz značkových slúchadiel z okresu Humenné Aleš KováčAj formou súťaže chce spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. rozvíjať vzťah žiakov k štúdiu technických odborov.

Mimoriadna cena za účasť vo všetkých 9. kolách – Erik Meňky ZŠ Kukučínova Vranov n/T

 

 

 

 

 

VÍŤAZI

1. kolo Jakub Horvát, 9.A, ZŠ Pugačevova Humenné

2. kolo Martin Dráb, 9.C, ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou

3. kolo Tatiana Brandičová, 9.C, 2.ZŠ Jána Švermu 6, Michalovce

4. kolo Alexej Masica, 9.A, ZŠ Dargovských hrdinov 19 , Humenné

5. kolo Viktória Kapurová, 9.r. ZŠ Čakľov

6. kolo Anna Mária Tankovciková, 9.B, ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

7. kolo Viktória Drugová, 9.A, ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

8. kolo Jakub Mikloš, 9.A, ZŠ T.J. Moussona 4, Michalovce

9. kolo Natália Poltoráková, 9.B, ZŠ Jána Švermu Michalovce

Contact us