Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

O spoločnosti

Divízia Tepelného hospodárstva mesta Vranov n./T. /TEHO VT/ vznikla 1.1.2010 odčlenením prevádzky tepelných zariadení Bytového podniku mesta Vranov nad Topľou. 

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. prostredníctvom TEHO VT zabezpečuje prevádzku na 15 blokových kotolniach na zemný plyn, 1 kotolni na biomasu, 1 odovzdávacej stanici VS-2 a 9 domových kotolniach na zemný plyn.

 

Kontaktujte nás