Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

Dodávka ÚK a TÚV

Klimatické podmienky mesta Vranov nad Topľou sú dané geografickou polohou mesta.


Základné údaje pre klimatickú oblasť mesta sú nasledovné:

  • Nadmorská výška: 132 m n.m.
  • Najnižšia vonkajšia výpočtová teplota: - 15°C – oblasť s prevládajúcimi intenzívnymi vetrami
  • Priemerná denná teplota v najchladnejšom mesiaci: -3,9°C
  • Priemerná teplota vonkajšieho vzduchu vo vykurovacom období: +2,8°C
  • Stredná denná teplota pre začiatok, resp. koniec vykurovacieho obdobia: +13°C
  • Dĺžka trvania vykurovacieho obdobia 218 dní

(Zdroj: Energetická koncepcia mesta Vranov nad Topľou)
 

Dodávka ÚK

Vykurovacie obdobie:

  • Vykurovacie obdobie začína vtedy, ak počas troch po sebe nasledujúcich dní klesne priemerná teplota vonkajšieho vzduchu pod + 13°C a končí, ak táto priemerná denná teplota je vyššia ako +13°C.
  • Vonkajšia priemerná denná teplota je štvrtina súčtu vonkajších teplôt nameraných o 7:00 hod., o 14:00 hod. a o 21:00 hod. v tieni, s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien, pričom teplota nameraná o 21:00 hod. sa započítava dvakrát.

 

Dodávka TÚV

  • Teplá úžitková voda sa dodáva denne od 04.00 hod. do 23.00 hod.
  • Teplá úžitková voda na výtoku u odberateľa musí mať teplotu najmenej 45°C a najviac 55°C.

Kontaktujte nás