Úvodná stránka Tepelné hospodárstvo

Montáž bytových vodomerov

AKO PRVÍ PONÚKAME OPIS BYTOVÝCH VODOMEROV BEZ NARUŠENIA VÁŠHO SÚKROMIA!

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. zabezpečuje montáž meračov pretečeného množstva vody na studenú a teplú úžitkovú vodu a je držiteľom „CERTIFIKÁTU“ na činnosť – montáž určených meradiel. Cieľom našej spoločnosti je dodať Vám kvalitnú prácu a maximálne uspokojenie Vašich potrieb!


VYBERTE SI Z TÝCHTO VODOMEROV:

Jednovtokové suchobežné vodomery typ STANDARDJednovtokové suchobežné vodomery typ ZENNER

  • bežne používaný typ vodomerov na SV a TÚV,
  • fyzický opis vodomerov na 8 miestnom valčeku,
  • dlhá životnosť z dôvodu použitia vysokohodnotných materiálov.
 
 

Jednovtokové suchobežné vodomery typ MODULARISJednovtokové suchobežné vodomery typ MODULARIS

  • inovatívny typ vodomerov na SV a TÚV,
  • možnosť následného vybavenia rádiovým modulom SONTEX,
  • opis bytových vodomerov diaľkovým prenosom bez narušenia súkromia,
  • permanentná možnosť kontroly stavu vodomeru z Vašej strany.
Pre viac informácií nás kontaktujte:

BUKÓZA ENERGO, a.s.
Divízia TEHO VT
Dobrianskeho 1636
Vranov nad Topľou ( za poštou )
tel.č.: 057/488 1650

Kontaktujte nás